top of page

Členové spolku

Seznam členů Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje

 • ANNOLK - ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 • ATTEST, s.r.o.

 • CENTRUM BABYLON, a.s.

 • ČKAIT - česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 • ČSSI

 • Most ke vzdělání - Bridge o Education o.s.

 • PHG s.r.o. 

 • Regionální rada odborových svazů ČMKOS

 • Sdružení Tulipán

 • Statutární město Jablonec nad Nisou

 • Starutární město Liberec

 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice

 • bfz o.p.s.

 • EDUCA QUALITY, z.s.

 • iQlandia, o.p.s.

 • Střední škola a Mateřská škola, Liberec, p.o.

 • Střední průmyslová škola, Česká Lípa, p.o.

 • Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, p.o.

bottom of page