Vyhledat
  • asistentka8

SPRLK získalo „Národní cenu kariérového poradenství 2018“

Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, které je výkonnou jednotkou Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje převzalo prostřednictvím svých zástupců Ing. Jaroslava Makovičky a paní Mgr. Lenky Matuszné dne 27. 9. 2018 z rukou pořadatelů soutěže ocenění Národní cena kariérového poradenství.


Desátý ročník konference Národní cena kariérového poradenství proběhl pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za účasti zahraničních hostů. Součástí programu konference bylo vyhlášení výsledků. Pořadatel soutěže a konference Dům zahraniční spolupráce – Centrum Euroguidance obdržel a vyhodnotil 32 příspěvků od poskytovatelů služeb kariérového poradenství.


Mezi oceněnými jsme vynikli originalitou a rozsahem působnosti naší práce. Oceněný příspěvek je výsledkem spolupráce Odborných pracovních skupin v rámci Paktu a jeho signatářů – Libereckého kraje a krajské pobočky Úřadu práce v Liberci. Jedná se o dokument, který shrnuje výsledky dosud realizovaných projektů v LK, zejména přehled použitelných výstupů, včetně způsobu jejich využití, odpovědnosti za šíření informací a dobré praxe s pracovním názvem Kariérové poradenství v Libereckém kraji – kam dále? Toto shrnutí přináší tři konkrétní návrhy pro další postup a ty jsou schváleny výkonnou radou Paktu.


Oceněna hlavně byla naše snaha o spolupráci všech organizací, které svou činností zasahují jakýmkoli způsobem do problematiky kariérového poradenství a stanovení společných a jasných cílů, které tuto spolupráci podtrhují.

Velmi nás potěšil velký zájem účastníků konference o konkrétní činnosti, které v rámci kariérového poradenství děláme.


Na konferenci byly představeny příklady dobré praxe z Národních cen kariérového poradenství ze Slovenska, Maďarska a Srbska.


26 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2023 by SMALL BRAND. Proudly created with Wix.com