top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraasistentka8

Pozvánka na jednání Výboru SPRLK a Členské schůze SPRLK

Vážení členové,


dovolujeme si Vás pozvat na jednání Výboru SPRLK a Členské schůze SPRLK, které se bude konat dne 16. dubna 2019 od 9°° hodin v kancelářích na adrese Voroněžská 144/20, Liberec 1 – Staré Město, 1. patro, učebna č.112.


Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba ověřovatelů zápisu

2. Schválení společného jednání Výboru a Členské schůze SPRLK

3. Schválení programu

4. Zpráva o činnosti

5. Zpráva o hospodaření za rok 2018

6. Schválení účetní uzávěrky 2018

7. Činnost a priority na období 2019– 2020; plán činnosti paktu

8. Rozpočet 2019 - zdroje a princip využití

9. Informace o projektech („Snadněji do práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“,“ Zavedení systémové koordinace činnosti partnerů v rámci Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje, „Predikce trhu práce – Kompas“, „Nová práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje“)

10. Informace o placení příspěvků a návrh výše členského příspěvku pro rok 2019

11. Různé:

12. Závěr


Zdvořile žádáme o potvrzení účasti na email: asistentka@sdruzenilk.cz.

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vážení členové, srdečně Vás zveme na jednání Výboru SPRLK a Členské schůze SPRLK, které se bude konat dne 6. října 2021 od 10°° v zasedací místnosti IQLANDIE - 3.p., adresa Nitranská 410/10, 460 07 L

bottom of page